კატეგორიები

საგარანტიო მომსახურება

  • ჩვენს ინტერნეტ მაღაზიაში არსებულ პროდუქციაზე ვრცელდება მომწოდებლის ოფიციალური გარანტია.
  • საგარანტიო მომსახურება ხორციელდება ავტორიზირებული სერვისცენტრების მიერ გაწერილი ვადების მიხედვით.

საგარანტიო პირობები

 

საგარანტიო მომსახურების მისაღებად აუცილებელია ქვემოთ მოცემული პირობები სრულად იყოს დაცული:

 

► საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება, ნივთის საგარანტიო ფურცელზე (გადმოგცემთ ჩვენი კურიერი ნივთის ჩაბარების დროს) ან ბრენდის საგარანტიო ტალონზე (გარკვეულ ბრენდებს მოყვებათ კომპლექტში) მითითებული თარიღიდან.

 

► საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელი ვალდებულია დაუკავშირდეს შპს “ენერჯი”-ს წარმომადგენელს, რომელიც მას გადაამისამართებს შესაბამის სერვისცენტრში.

 

► საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს საგარანტიო ფურცელი, რომელიც შეიცავს პროდუქტის გაყიდვის თარიღს, პროდუქტის მოდელს, მაღაზიის ბეჭედსა და ხელმოწერას.

 

► ნივთის შეძენიდან 48 საათის განმავლობაში, ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, პროდუქტი უნდა წარედგინოს სერვისცენტრს. ქარხნული წუნის დადასტურების შემთხვევაში, პროდუქტი ექვემდებარება შეცვლას. ქარხნული წუნის დაფიქსირების შემთხვევაში, ნივთის შეცვლა მოხდება შესაბამისი პროცედურების დასრულებისთანავე. ნივთი მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს დაუზიენებელი ყუთით, სრული შეფუთვით, კომპლექტაციითა და ყოველგვარი მექანიკური დაზიანების გარეშე.

 

► თუ ქარხნული წუნის აღმოჩენა მოხდა პროდუქტის შეძენიდან 48 საათის გასვლის შემდგომ, ნივთი ექვემდებარება შეკეთებას

 

► თუ სერვისცენტრი ვერ ახერხებს ნივთის შეკეთებას და მისი სათანადო დეტალებით უზრუნველყოფას ორმაცდახუთი (45)  სამუშაო დღის განმავლობაში, ნივთი ექვემდებარება შეცვლას. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება აღნიშნული ნივთის იმავე მოდელით ჩანაცვლება, მომხმარებელს ჩვენი კომპანიის ბალანსზე უჯდება ზუსტად იგივე თანხა რაც გადახდილი ქონდა წუნდებულ და ვერ შეკეთებულ ნივთში. ამის შემდგომ მომხარებელი თავისუფალია არჩევანში.

 

პროდუქტის უკან დაბრუნება და შეცვლა

 

►  პროდუქტის უკან დაბრუნება ან შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ ტექნიკური მახასიათებლების აღწერას. პროდუქტის შეცვლა ან უკან დაბრუნება შესაძლებელია მისი შეძენიდან 48 საათის განმავლობაში.


კომპანია არ იბრუნებს და არ ცვლის ნივთს იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა, მისი მიღება - ჩაბარების დროს , არასათანადოდ შეამოწმა პროდუქტი და მას აღენიშნება მექანიკური დაზიანება, არ ემთხვევა საიტზე წარმოდგენილ ფოტოს ან არ აქვს სრულად წარმოდგენილი კომპლექტაცია.

 

ნივთი არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას, თუ:

 

► გასულია საგარანტიო ვადა

 

►საგარანტიო ტალონი არ არის წარმოდგენილი

 

►არ არის წარმოდგენილი მწარმოებლის საგარანტიო ტალონი (არსებობის შემთხვევაში)

 

►საგარანტიო საბუთში მონაცემები შეცვლილია, გადაკეთებულია ან წაშლილია

 

►პროდუქტზე შეუძლებელია სერიული ნომრის ან/და იმეი კოდის ამოკითხვა

 

►დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის გამო

 

► საგარანტიო საბუთში არ ემთხვევა პროდუქტის ბრენდი და მოდელი რეალური პროდუქტის ბრენდსა და მოდელს. საგარანტიო საბუთში არ არის მოცემული კომპანიის ბეჭდი ან მაღაზიის წარმომადგენლის ხელმოწერა.

 

► ნივთს აღენიშნება მექანიკური, თერმული ან წყლის მიერ გამოწვეული დაზიანება

 

► ნივთი დაზიანდა არასწორი ექსპლოტაციის მიზეზით

 

► თუ ნივთი არაა საწარმოო ან კომერციული დანიშნულების და დაზიანდა კომერციული დანიშნულებით გამოყენებისას

 

► პროდუქტის დაზიანება გამოწვეულია ელექტრო გაუმართაობით

 

► ნივთი შეკეთებულია ან “გახსნილია”  თვითნებურად, ან არაოფიციალურ სერვისცენტრებთან.

 

► ნივთი დაზიანდა მესამე პირის მიერ არასწორი მონტაჟის ან  ჩართვის დროს. არ იქნა გათვალისწინებული სამომხმარებლო ინსტრუქციაში არსებული საექსპლუატაციო პირობები

 

აქსესუარებზე (მათ შორის: ელემენტი, თავაკი, ყურსასმენი, დამტენი მოწყობილობა და სხვა) არ ვრცელდება საგარანტიო პირობები

 

► მოწყობილობის სახარჯი მასალები გამოყენებულია ექსპლუატაციის პირობების დარღვევით

 

 

გარანტია არ ვრცელდება:

  1. პროგრამულ უზრუნველყოფაზე,
  2. სისტემური ბლოკის კვების ბლოკებზე,
  3. პროდუქტის ელემენტზე,
  4. 5 პიქსელამდე დაზიანებაზე (ტელევიზორები, მონიტორბი და ა.შ.)
  5. სადენებზე
  6. სამუხტ მოწყობილებებზე
  7. და სხვა პროდუქტის კომპლექტაციაში არსებულ აქსესუარებზე.

 

აღნიშნული პროდუქტი მონაწილეობს აქციაში
აქციის ნახვა
საჩუქრის არჩევა
შემოთავაზების გარეშე ყიდვა
შედარება